Bachelorprosjekt 2020
bachelor oppgave

Beskrivelse

I dette prosjektet skal vi lage en applikasjon til android og iOS som skal ta utgangspunkt i miljøproblematikken. Denne appen skal favne bredt og fylle et behov i befolkningen, og skal designes for å kunne brukes av alle. Selve ideen vår går ut på å gjøre det enklere for folk å ta valg i hverdagen, med hensyn til miljø. Ideen per nå er å lage en app hvor du kan skanne strekkoder med kameraet på telefonen eller søke opp produkter med telefonen. Deretter vil man få frem informasjon om både produktet og produsenten. I første omgang ønsker vi at kunden skal få opp informasjon om det skannede produktet er miljøskadelig i seg selv. Deretter ønsker vi å bygge ut til at man får opp informasjon om produsenten med en nyhetsfeed vektet på klima slik at kunden kan ta et informert valg om de ønsker å kjøpe produktet eller ikke. I denne nyhetsfeeden ønsker vi at det skal komme opp både positive og negative saker om produsenten. Ut over dette kan man tenke seg at brukerne av appen kan legge inn sine anbefalinger av både produkter og produsenter, slik at produsent/produkt får en form for score, som vil kunne hjelpe andre brukere til å ta raske valg.

Dokumenter

Vårt team

Elias Larsen

Dataingeniør, gruppeleder

Peer Magnus Kjosmoen

Dataingeniør

Jørgen G. Letnes

Dataingeniør

Arsalan Khalid

Dataingeniør